โครงการติดตั้งไฟสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี

โครงการติดตั้งไฟสนามฟุตบอล ณ เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี โครงการนี้เสาใช้เสา Post Top ตัว T สูง 12 เมตร จำนวน 4 ต้น พร้อมกับติดโคมไฟเมทัลฮาไลด์ 1000W จำนวน 32 ชุด เพื่อให้ได้แสงสว่างตรงตามมาตรฐาน