โครงการติดตั้งสปอร์ตไลท์ ณ คลีนิคแห่งหนึ่ง

โครงการติดตั้งสปอร์ตไลท์ ณ คลีนิคแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี เพื่อส่องป้ายหน้าร้าน โดยมีสินค้าที่เกี่ยวข้องคือ ไฟสปอร์ตไลท์ LED 50W EVE รุ่น Wisdom และ ไฟสปอร์ตไลท์ LED 100W BEC รุ่น Zonic โดยก่อนการติดตั้งลูกค้าได้ให้ทีมออกแบบแสงคำนวณแสงและทำแบบจำลองออกมาก่อนติดตั้งจริง โดยได้คุณนิ่มเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ หากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อคุณนิ่มโดยตรงได้ที่ 063-481-7744