โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED FILO 150W ณ จังหวัดปทุมธานี

โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED FILO 150W ณ จังหวัดปทุมธานี

โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED FILO 150W จำนวน 3 โคมติดตั้งภายในปั๊มน้ำมันปตท. ลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหน้างานต้องการความสว่างที่มากและต้องการการกระจายแสงที่ดี แสงไม่กระจุกตัว โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ @Aboutled