โครงการติดตั้งเสา Post top ณ โรงพยาบาลเสิงสาง

โครงการติดตั้งเสา Post top ณ โรงพยาบาลเสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นเสาสูง 5.6 เมตร จำนวน 7 ต้น ติดตั้งบริเวณถนนรอบๆ โรงพยาบาล หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ @Aboutled