โครงการติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร ณ วัดชัยฉิมพลี

เสาไฮแมส

โครงการติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร ณ วัดชัยฉิมพลี ตั้งเสาไฮแมสความสูง 25 เมตร พร้อมกับสปอร์ตไลท์ LED RICHLED COB-II 500W เพื่อให้ความสว่างรอบๆ บริเวณลานจอดรถของวัดชัยฉิมพลี จ.กรุงเทพมหานคร หากต้องการข้อมูลของเสาไฮแมส หรือ สปอร์ตไลท์ LED สามารถติดต่อได้ที่ @Aboutled

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร

ติดตั้งเสาไฮแมส 25 เมตร