เหล็กกัลวาไนซ์คืออะไร ? เสาไฟชุบกัลวาไนซ์มีข้อดีอย่างไร

เหล็กกัลวาไนซ์คืออะไร ? เสาไฟชุบกัลวาไนซ์มีข้อดีอย่างไร

การติดตั้งเสาไฟถนน

เสาไฟถนน คืออะไร?

เสาไฟถนน คือ เสาตรง ยาว ที่มีความสูงตั้งแต่ 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14  เมตร เอาไว้สำหรับติดตั้งคู่กับโคมไฟถนน วัสดุของตัวเสาเป็นเหล็กอย่างดี และมีการชุบกัลวาไนซ์ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ตัวเสาไฟถนนนั้นเป็นฐานที่ต้องรองรับน้ำหนัก จึงจำเป็นต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ  เสาไฟถนนเหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น ถนนทางหลวง สวนสาธารณะ สนามกีฬา ตามทางเดิน ลานจอดรถ หรือพื้นที่บริเวณที่ต้องการเพิ่มแสงสว่าง นอกจากนี้เสาไฟถนนยังมีแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กิ่งเดียวและกิ่งคู่ สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ


ดูสินค้าเสาไฟถนนทั้งหมด

โคมไฟถนน คืออะไร?

โคมไฟถนน

โคมไฟถนน คือ อุปกรณ์ที่ช่วยส่องแสงสว่างยามค่ำคืน ติดตั้งคู่กับเสาไฟถนนที่มีความสูงจากพื้น มีลักษณะเป็นโคมยื่นออกมาจากปลายกิ่งเสา แสงไฟสามารถเลือกใช้ได้ 2 แบบ คือ เดย์ไลท์(แสงสีขาว) และ วอร์มไวท์(แสงสีส้ม) มีทั้งแบบโคมไฟสำหรับหลอด T5 T8 , โคมไฟหลังเต่า และ โคมไฟ LED ที่นิยมมากที่สุดเพราะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โคมไฟถนนที่มีคุณภาพ จะต้องมีคุณสมบัติป้องกันน้ำและทนต่อสภาวะอากาศต่างๆ ผ่านมาตรฐาน มอก. ของโคมไฟถนนโดยเฉพาะ


ดูสินค้าโคมไฟถนนทั้งหมด

ขั้นตอนการติดตั้งเสาไฟถนน

  1. ต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นต้องการความสว่างมากน้อยเพียงใด เพราะในแต่ละพื้นที่ที่จะติดตั้งเสาไฟถนนนั้น มีความต้องการแสงสว่างที่ไม่เท่ากัน

การติดตั้งเสาไฟถนน

15 lux
ถนนสายหลัก

10 lux
ถนนสายรอง

22 lux
ทางแยก

15 lux
วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

( จำนวนค่า Lux แสดงความต้องการแสงสว่างสำหรับไฟถนนแต่ละพื้นที่ )

2. ขุดดินและเตรียมความพร้อมของรากฐานให้มั่นคงเพื่อนำเสาไฟถนนปักลงไป

  1. นำบล็อคเสาคอนกรีตและชิ้นส่วนฝังไปติดตั้งเสริมเพื่อให้รากฐานมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตราฐาน

4. หลังจากนำบล็อคเสาคอนกรีตฝังลงไป ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการปักเสาไฟถนน จากนั้นจึงเทคอนกรีตทับตาม

การติดตั้งเสาไฟถนน เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะหากมีอะไรผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีผู้ที่เชียวชาญคอยควบคุมดูแล เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี