เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว

เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว (Single Bracket) 
เสาไฟถนนออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของหน่วยงานของรัฐบาล เช่น เสาไฟกรมทางหลวง หรือหน่วยงานต่าง ๆ
♦ สำหรับความสูงของเสาไฟนั้นจะอยู่ระหว่าง 3 – 12 เมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงที่เหมาะสมกับทุกพิ้นที่
♦ สามารถปรับและควบคุมมุมการส่องสว่างของแสงไฟได้ ซึ่งจะเห็นว่า เสา Bracket Pole ถูกผลิตเพื่อการปรับใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
♦ ตัวของเสาไฟถนนชุบด้วยกัลวาไนซ์ที่ได้คุณภาพทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องสนิม

 
081-138-4749
[email protected]