Showing 1–12 of 176 results

สปอร์ตไลท์ LED

สปอร์ตไลท์ LED (Floodlight LED) หรือ ฟลัดไลท์ LED เป็นไฟ LED ที่มีขนาดกำลังไฟตั้งแต่ 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W, 120W, 150W, 200W, 250W, 300W, 400W เป็นต้น สำหรับกำลังไฟที่กล่าวไปข้างต้น จะเป็นสปอร์ตไลท์ที่ให้กำลังไฟปกติพื้นฐานมาตรฐานสากล

แต่ปัจจุบัน สปอร์ตไลท์ LED ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงๆ อาทิ 500W, 1000W, 1500W, 2000W จะเป็นสปอร์ตไลท์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ค่อนข้างติดตั้งอยู่ที่สูง เช่น ติดตั้งบนเสาไฟสนามกีฬา เสาไฟไฮแมส หรือ ติดตั้งตามเสาไฟที่มีความสูงกว่าปกติ เพราะกำลังไฟฟ้าที่สูง ทำให้มีค่า Lumen ที่สว่างกว่าปกติ

ฟลัดไลท์ LED จะมีค่าแสงในการส่องสว่างที่มาตรฐาน คือ แสงขาว (Daylight) 5700K-6500K และแสงส้ม (Warm White) 2700K-3000K และค่าแสงที่ 4000K หรือแสงคลูไวท์ (Cool White) จะให้ค่าแสงออกสีฟ้า ไม่ขาว ไม่ส้มจนเกินไป ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้ค่าแสงคลูไวท์มากนัก


สปอร์ตไลท์ | สปอร์ตไลท์ led | สปอร์ตไลท์led | ไฟสปอร์ตไลท์ | ไฟสปอร์ตไลท์ led | สปอร์ตไลท์ไฟบ้าน | สปอร์ตไลท์สนาม