แสดง %d รายการ

โคมไฟถนนโพลีคาร์บอร์เนต หลอด T8

                 โคมไฟถนนโพลีคาร์บอร์เนต หลอด T8 เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบนกิ่งโคมไฟ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้กับงานภายนอกอาคาร เช่น ทางเดินสาธารณะ ลานจอดรถกลางแจ้ง ทางเดินภายในหมู่บ้าน สนามหญ้า สนามกีฬากลางแจ้ง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือป้องกันการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมแก่ผู้ที่สัญจรไปมาและเดินทางเท้า
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย มีค่ามาตรฐาน IP 65 ที่สามารถช่วยป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์และช่วยป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง ผลิตมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูปที่ได้คุณภาพอย่างดี ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน และปราศจากการกัดกร่อนของสนิม คลิปล็อคเป็นแสตนเลส จึงไม่เป็นสนิม ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.