แสดง %d รายการ

เสาไฮแมสสูง 20 เมตร

          เสาไฮแมสสูง 20 เมตร สาไฟถนนแบบสูง High Mast 20 เมตร เหมาะสำหรับบริเวณทางหลวง ทางแยกต่างระดับ สวนสาธารณะ ปลายเสาประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดวงแหวนที่ใช้ยึดดวงโคม สำหรับติดตั้งกับโคมไฟและบัลลาสต์ ประตูเสาติดตั้งวินทซ์สำหรับยกโคมไฟ ขึ้น – ลง

            ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้และซ่อมบำรุงรักษาได้ โดยปกติ เสาไฮแมส จะมีดวงโคม ตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีลักษณะเป็นโคมล้อมรอบตัวเสา ปัจจุบันนิยมใช้เป็น สปอร์ตไลท์LED เนื่องจากราคาถูกลง และประหยัดพลังงาน โดยอาจจะเลือกใช้ตามขนาดความสูงของเสาไฟ เช่น สปอร์ตไลท์ LED 200w 400w 600w หรือ 1,000w

             ตัวเสาไฟ ไฮแมส นิยมติดตั้งบริเวณถนนทางหลวง ทางต่างระดับ จุดพักรถ สนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล และ สวนสาธารณะหรือสนามขนาดใหญ่ เช่น สนามหลวง