แสดง %d รายการ

เสาไฮแมสสูง 15 เมตร

เสาไฮแมสสูง 15 เมตร High-Mast 15 เมตร เหมาะสำหรับบริเวณทางหลวง ทางแยกต่างระดับ สวนสาธารณะ ปลายเสาประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดวงแหวนที่ใช้ยึดดวงโคม สำหรับติดตั้งกับโคมไฟและบัลลาสต์ ประตูเสาติดตั้งวินทซ์สำหรับยกโคมไฟ ขึ้น – ลง ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้และซ่อมบำรุงรักษาได้

เสาไฮแมส หรือ เสาไฟถนนแบบสูง 

เสาไฮแมส หรือ High Mast Pole มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 15เมตร – 50เมตร ใช้ติดตั้งพื้นที่ที่มีขนาดความกว้างมาก 80-100 เมตร ใช้ติดตั้งร่วมกับโคมไฟถนนที่ต้องมีกำลังวัตต์สูงมาก เช่น โคมไฟสปอร์ตไลท์หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือหลอดโซเดียม 1000 วัตต์ หรือ 2000 วัตต์ ปัจจุบันนิยมใช้เป็น สปอร์ตไลท์LED เนื่องจากราคาถูกลง และประหยัดพลังงาน โดยอาจจะเลือกใช้ตามขนาดความสูงของเสาไฟ เช่น สปอร์ตไลท์ LED 200w 400w 600w หรือ 1,000w

โดยปกติ เสาไฮแมส จะมีดวงโคม ตั้งแต่ 3ดวงขึ้นไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีลักษณะเป็นโคมล้อมรอบตัวเสา มีอุปกรณ์ชักรอก ช่วยทำให้สะดวกต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวเสาไฟ High Mast 

ตัวเสาไฟ ไฮแมส นิยมติดตั้งบริเวณถนนทางหลวง ทางต่างระดับ จุดพักรถ สนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล และ สวนสาธารณะหรือสนามขนาดใหญ่ เช่น สนามหลวง