ผลงาน เสาไฟสูง 6เมตร พร้อมฐานคอนกรีตสำเร็จรูป หน้างานจังหวัดหนองคาย

ผลงาน เสาไฟสูง 6เมตร พร้อมฐานคอนกรีตสำเร็จรูป หน้างานจังหวัดหนองคาย

ผลงานเสาไฟกิ่งเดี่ยว สูง6เมตร จำนวน 14ต้น พร้อมอุปกรณ์ฐานเสาไฟคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 800 x 800 x 400 mm. หน้างานอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @Aboutled