ผลงาน เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 6เมตร พร้อมฐานเสาไฟตอม่อ 140ชุด ณ อบต.พังตรุ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลงาน เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 6เมตร พร้อมฐานเสาไฟตอม่อ 140ชุด ณ อบต.พังตรุ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลงาน ส่งมอบเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 6เมตร พร้อมฐานเสาไฟตอม่อ 140ชุด เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถนนของแต่ละหมู่บ้านใน 189 ตำบล พังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 ผลงานนี้เป็นผลงานของทีมงาน Aboutled ที่ได้ดูแล และ บริการตั้งแต่จัดหาสินค้า จัดเตรียมสินค้า รวมถึงจัดหาบริการรถขนส่งถึงหน้างานโดยปลอดภัย และ ได้มาตรฐานที่ เสาไฟ.net ศูนย์บริการจัดจำหน่ายสินค้าได้ตระหนักถึงคุณภาพของการให้บริการกับลูกค้า

รายการสินค้า

ผู้ดูแลโครงการนี้

ต้องการสอบถามข้อมูล หรือ ขอใบเสนอราคา ติดต่อ @Aboutled

รูปภาพผลงาน

ขนส่งเสาไฟ

เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว งานคุณพร

ตอม่อ