ผลงานการออกแบบแสงสนามทดสอบรถยนต์

ผลงานการออกแบบแสงสนามทดสอบรถยนต์

ผลงานการออกแบบแสงสนามทดสอบรถยนต์แห่งนี้เป็นของค่าย Honda ซึ่งเป็นสนามที่ใช้สำหรับให้ลูกค้าลองขับทดสอบรถยนต์ ซึ่งแสงที่ส่องในบริเวณสนามนี้ต้องมีความสว่างที่พอดี หากน้อยไปอาจจะทำให้บางส่วนของสนามนั้นมืดเกินไป หรือถ้าสว่างเกินไปก็อาจจะทำให้แสงแยงตาซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เราจึงใช้โปรแกรมออกแบบแสงที่ได้มาตรฐานอย่าง DiaLux EVO ในการออกแบบแสงครั้งนี้